Biobarbarisme in Zeewolde

Open brief aan Yvonne van Bruggen, PvdA/GroenLinks Zeewolde

Beste Yvonne,

Hoe is in vredesnaam mogelijk, dat mensen van GroenLinks of PVDA voor een datacentrum zijn. En dan ook nog eens voor Facebook!

Ik ben zelf lid van GroenLinks en sta ik op de lijst voor de verkiezingen in de Wolden. Ik ben ook ambassadeur biodiversiteit. Na de uitzending van Nieuwsuur 14-12-2021, werd ik als “groenlinkser” meteen hierop aangesproken. Dit is al eens eerder gebeurd met Zandvoort waar GroenLinks blijkbaar van racen houdt. Is er dan geen ideologie meer in de politiek?  Het is schaamtevol! Althans ik voel plaatsvervangende schaamte.  

Waarom dure energie verspillen aan een bedenkelijke multinational? Is het niet zo dat Facebook mensen vervreemd? Sociale mediaverslaving komt toch bij zeer veel jongeren voor? Ze weten dat toch in het onderwijs, ze weten dat toch in de jeugd-GGZ? Hoe zat het eigenlijk met Facebook en de politiek? Moest het congres het bedrijf niet tot de orde roepen? Hoe zat het met privacy schendingen? Ik vraag maar door.

Waarom moet het milieu rond Zeewolde opgeofferd worden aan zo iets? Ik dacht dat jullie de natuur zouden beschermen en woningen zouden bouwen. Woningen voor de werkloze, de agent, de verpleegkundige of de leraar, of niet soms? Stond dat niet in jullie programma, toen jullie je tot de kiezers richtten? Het is toch zo dat bouwen niet kan door overbelasting van lucht en bodem? Begrijp ik dat het om 166 ha gaat, die wordt onttrokken aan woningbouw of gemeenschappelijk groen? Wat hebben jullie met de boeren gedaan, hun een prijsje geboden, zodat je geld van een multinational binnen kunt halen?

Jullie project helpt daar niet aan mee aan verbetering van lucht of grond, weet ik wel zeker. Waarom eigenlijk weer een datacentrum van gigaomvang? Hebben we soms te veel ruimte in Nederland? Willen we er in de wereld een monopoly op hebben? Wat gebeurt er in godsnaam met het koelwater?  Waar komt de Energie vandaan, toch niet allemaal uit jullie windmolens? Moeten andere gemeentes met andere stemmers daar voor opdraaien? Hoe kunnen enkele raadsleden zo’n omvangrijk dossier beheren, waar halen ze de kennis vandaan? Mooie footprint maken jullie op de planeet! Het lijkt op biobarbarisme, wat ik ook bij de luchthaven van Lelystad zag, maar daar was Asfalt-Cora van de VVD, toch? Hoe veel asfalt gaan jullie aanleggen bij het datacentrum? Waar stallen jullie de vogels en insecten, krijgen ze vervangende woonruimte?

Wat betekent dit voor het aanzien van GroenLinks of dat van de PvdA? Ik hoop dat de landelijke afdelingen van PvdA en GroenLinks hier naar kijken. Ik hoop ook dat de provincie hier naar kijkt. Alles staat in de kijker. Ik wil mij er als biodiversiteitsambassadeur en als lid van GroenLinks van distantiëren. Ik moet er niet aan denken dat we zo’n gigablok in onze gemeente De Wolden zouden krijgen.

Graag zou ik opheldering over jullie ethiek. Ik vraag dat omdat jullie vanuit eer en geweten zelf mogen beslissen vanuit het raadslid zijn.

Vriendelijke groet,

Job de Jonge

Gepubliceerd door Job de Jonge

Hij is geboren op 8 juli 1949 in het Rotterdam in opbouw 9 jaar na het bombardement. Zijn overgrootouders waren geworteld in Schouwen-Duiveland, IJsselmonde en de Hoeksche Waard. Hun kinderen en kleinkinderen trokken naar de grote stad Rotterdam of werden er geboren, zoals beide ouders van Job.Op Zuid bezocht hij na de lagere school het Johannes Calvijn Lyceum. In Rotterdam ontmoette hij zijn huidige vrouw Ida de Waard. Met haar heeft hij twee kinderen, drie kleinkinderen en één op komst.Sinds 1968, het jaar van democratisering, studeerde hij medicijnen aan de VU. Na zijn artsexamen in 1975 specialiseerde hij zich als psychiater en psychotherapeut met een groot accent op de kinderpsychiatrie. 35 jaar werkte hij als zodanig. Daarnaast was hij actief als bestuurslid in zijn beroepsverenigingen. Nu met pensioen heeft hij veel meer tijd voor andere zaken, die hem al eerder bezighielden, zoals contacten leggen, innerlijke verdieping via yoga, werken in de tuin, werken met bijen, het zoeken naar voorouders en het op kleine schaal deelnemen aan maatschappelijke zaken zoals biodiversiteit en milieu. Hij houdt van geschiedenis, filosofie, kunst en muziek. De laatste jaren schrijft hij gedichten.

Geef een reactieReactie annuleren