Rustig rijden: veiligheid en natuurbehoud

Ruim 14 jaar woon ik aanvankelijk deels en nu 5 jaar uitsluitend in Drenthe. De mensen in Drenthe verschillen qua mentaliteit van die uit de randstad. Opvallende verschillen zijn de vriendelijke houding van buren naar elkaar, de gastvrijheid, het elkaar begroeten en de tijd die voor je genomen wordt in winkels. Al deze zaken zijn weg in de randstad. Er zijn ook zaken die in de stad en de voorsteden beter geregeld zijn. Ondanks de vrijgevochten bende van het verkeer in de randstad voel ik me daar als fietser, hardloper of automobilist toch veiliger. Ik heb het over het harde rijden van de gemiddelde Drent. Op smalle landwegen waar auto’s, voor elkaar wat naar de kant moeten, merk je dat je als hardloper door auto’s met een snelheid van soms 80 of meer wordt gepasseerd. Mensen worden kwaad als je een gebaar maakt met je hand. Ze beseffen niet dat een fietser of een hardloper kan vallen of dat ze zelf een b.v. duizeling of een infarct kunnen krijgen. Op de provinciale weg de N375 wordt je als je 80 rijdt ingehaald door voertuigen die dertig tot veertig km/u harder gaan. Eerst plakkend achter je, komen ze plots voorbij, soms net op tijd om tegenliggers te ontwijken. Een probleem is dat er nauwelijks handhaving is en dat men de trajectcontrole blijkbaar nog moet uitvinden. Met eiken omzoomde erftoegangswegen zijn het toneel van zeer grote tractoren met landbouwcombinaties, die erg hard rijden en tegenliggers dominant naar de kant dwingen. Een zeer groot deel van de bestuurders van deze grote voertuigen zit met de telefoon in een hand aan het oor! Ook streekbussen denderen door. Vrachtwagens nemen niet de provinciale wegen, maar rijden graag binnendoor.

Er zijn diverse actiegroepjes in mijn gemeente de Wolden, die bezig zijn met het verkeer op kleinere wegen en in de dorpen, waar het maar niet lukt om 30 aan te houden. De gemeente denkt wel mee en komt met deeloplossingen, zoals nare drempels of sluisjes, mooi allemaal, maar volstrekt onvoldoende. Vanuit de huizen en boerderijen die langs wegen met bomen liggen, is het riskant om de weg op te rijden. Als er boven de 80 gereden wordt ben je nergens om veilig op de weg te komen. Het lukt met controles van een of twee keer per jaar absoluut niet om tot verandering van de mentaliteit te komen. In de Wolden wil men niets weten van verkeerslichten of camera’s er zijn telkens escapes, zoals het niet kunnen handhaven of het moeten afstaan van het boetegeld aan hogere overheden. Het is voor de gemeente uiteraard van belang dat een provincie meewerkt, maar dat vergt ook een actieve inzet in het beleid.

Dat het Veilig Verkeer Nederland en veel mensen menens is kun je lezen in het volgende artikel: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/13987568/vrijwilligers-controleren-op-hardrijders-situatie-is-zorgelijk.

Overigens kunnen we ook vanuit de bevordering van de biodiversiteit en het behoud van de natura-2000-gebieden naar het harde rijden kijken. Bij het verhogen van de snelheid gaat het brandstofverbruik kwadratisch omhoog. Stel dat je 80 km/u rijdt de je besluit je te houden aan de maximumsnelheid van 60 km/u, dan wordt er heel wat bespaard: (60/80)2 is 0.56% dus de besparing is 54%. Laat staan als je met 100 km/u over de smalle wegen rijdt, dan is de besparing zelfs 64%. “Wat maakt dat nou uit,” zeg je misschien.  Lees dan eens de notitie van de Gedeputeerde Staten van Drenthe uitgegeven in november 2021 en te vinden op www.provincie.drenthe.nl/stikstof. Neem b.v. de uitstoot rond het Dwingelderveld. We zien dat de agrarische sector verantwoordelijk is voor 71% van de stikstof depositie en het wegverkeer 7.84% Stel dat we ons houden aan de limieten, dan kan je minstens 3.6% besparen op de uitstoot door het verkeer. De boeren zelf kunnen de 71% ook terugbrengen door rustiger te rijden met hun voertuigen. Lijkt me zinvoller dan boerderijen te sluiten. Het zou in ieder geval een bijdrage betekenen, waar niemand last van heeft. Samenwerken en niet polariseren is het devies.  

www.jobdejonge.com

Gepubliceerd door Job de Jonge

Hij is geboren op 8 juli 1949 in het Rotterdam in opbouw 9 jaar na het bombardement. Zijn overgrootouders waren geworteld in Schouwen-Duiveland, IJsselmonde en de Hoeksche Waard. Hun kinderen en kleinkinderen trokken naar de grote stad Rotterdam of werden er geboren, zoals beide ouders van Job.Op Zuid bezocht hij na de lagere school het Johannes Calvijn Lyceum. In Rotterdam ontmoette hij zijn huidige vrouw Ida de Waard. Met haar heeft hij twee kinderen, drie kleinkinderen en één op komst.Sinds 1968, het jaar van democratisering, studeerde hij medicijnen aan de VU. Na zijn artsexamen in 1975 specialiseerde hij zich als psychiater en psychotherapeut met een groot accent op de kinderpsychiatrie. 35 jaar werkte hij als zodanig. Daarnaast was hij actief als bestuurslid in zijn beroepsverenigingen. Nu met pensioen heeft hij veel meer tijd voor andere zaken, die hem al eerder bezighielden, zoals contacten leggen, innerlijke verdieping via yoga, werken in de tuin, werken met bijen, het zoeken naar voorouders en het op kleine schaal deelnemen aan maatschappelijke zaken zoals biodiversiteit en milieu. Hij houdt van geschiedenis, filosofie, kunst en muziek. De laatste jaren schrijft hij gedichten.

Geef een reactie Reactie annuleren